Stress- en re-integratiemanagement
Stress heeft altijd een oorzaak. Te hoge werkdruk, iemand kan niet voldoen aan de hoge eisen die de omgeving stelt, maar ook agressief gedrag van klanten, pesterijen door collega’s of eentonig werk. Dat leidt vaak niet alleen tot psychische klachten zoals overspannenheid of depressiviteit, maar ook tot fysieke klachten als RSI of hartkwalen, en tot ongelukken die ontstaan door gehaastheid of een gebrek aan concentratie.
Stressmanagement is gericht op het coachen en trainen van individuen, en op het adviseren van organisaties als geheel. Het gaat aan de ene kant om manieren waarop het individu zijn balans van spanning en ontspanning zelf kan regelen en zich staande kan houden in het moderne leven, en aan de andere kant om manieren waarop een (arbeids-)organisatie een hoge productiviteit kan realiseren met duurzaam gezonde en gemotiveerde werkers.
Wij zijn gespecialiseerd in advisering en behandeling van verzuimbegeleiding, stressmanagement en re-integratie. Dat doen wij op organisatie- en op individueel niveau. We zetten daarvoor multidisciplinaire specialisten in die werken vanuit een oplossingsgerichte aanpak. Wij werken daarbij vanuit een oplossingsgerichte aanpak.  Wij zijn ISMA-geregistreerd.

Article written by
Naar boven