Deskundigheid
Alle deskundigen die door ons worden ingezet zijn vakinhoudelijk geschoold op post-HBO- dan wel wetenschappelijk niveau. Zij zijn geregistreerd en/of gecertificeerd in het vakgebied waar zij de expertise van bezitten. Zij nemen deel aan activiteiten om de kennis en kunde up to date te houden en, zijn lid van vakverenigingen, kenniskringen et cetera.

Article written by w^Ƙi
Naar boven