Specifieke werkzaamheden

De werkzaamheden concreet kunnen bestaan uit onder anderen de psychosociale begeleiding gericht op re-integratie in het arbeidsproces, het vaststellen van arbeidsmogelijkheden (in eigen of ander werk), eventueel gebaseerd op de Functionele Mogelijkheden Lijst zoals die is opgesteld door de bedrijfsarts, het beperken van de schadelast van werknemers en zelfstandigen (ten gevolge van inkomensverlies of een arbeidsongeschiktheidsuitkering) door ziekte en/of gebrek vast te stellen en te beperken, het adviseren over de actuele wet- en regelgeving m.b.t. de Sociale Zekerheid, het beoordelen en beïnvloeden van de re-integratie inspanningen bij een arbeidsorganisatie, het uit preventief oogpunt adviseren over de eisen waaraan goed, gezond en productief werk moet voldoen, het vaststellen en beperken mate van arbeidsongeschiktheid ten behoeve van AOV verzekeraars, het adviseren ten aanzien van letselzaken/personenschadezaken, het ondersteunen van partijen bij bezwaar- en beroepschriften


ISMA: www.stress-management-nl.org
NMI:
www.nmi-mediation.nl
NOBCO: www.nobco.nl
NVvA: www.arbeidsdeskundigen.nlNaar boven