Coaching
Coaching is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat de coachee in beweging komt. Coaching is de ander leren te leren. Dat kan persoonlijk zijn, maar ook loopbaangericht, dan heeft de coaching betrekking op de aansluiting tussen de persoon en de functie. De coach helpt een medewerker inzicht te krijgen in zijn waarden, interessen en mogelijkheden. Hij verbindt deze – samen met de medewerker – aan een bestaande of toekomstige functie. Loopbaancoaching sluit aan bij competentiemanagement en de competentieontwikkeling van de medewerker. Het kan ook goed worden ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een organisatie.  Ook kan de coach competentieontwikkelingsgericht coachen, de coach geeft dan handvatten om gericht met de medewerker te werken aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op persoonlijk en organisatieniveau. Om dit te bereiken, zien we het coachen op competentieontwikkeling in het bijzonder als het stimuleren van de zelfverantwoordelijkheid voor de eigen competentieontwikkeling."
Tenslotte voeren we zogenaamde. Immediate coaching uit: coaching via e-mail op dagelijkse basis. Meestal ingezet bij management development coaching, maar ook geschikt voor ziekteverzuim begeleiding en preventie.
Naar boven