Mediation
Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator. Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.
Er gelden 2 belangrijke uitgangspunten bij mediation: Vertrouwelijkheid en geheimhouding
In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er juist ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.
In het algemeen zijn er geen anderen (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, met instemming van de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur moet zich dan ook houden aan de geheimhoudingsplicht.
Vrijwilligheid: een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation mee te doen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien dus ook wel voor uw conflict. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken. 
Als u kiest voor mediation, zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. U moet samen een oplossing willen vinden voor het probleem.

Onze mediator is geregistreerd en gecertificeerd bij het NMI. Hij werkt mee in het project van het ministerie van Justitie: “mediation naast rechtspraak” en wordt ook ingezet vanuit vraag van het Juridisch Loket

Article written by
Naar boven